เราให้บริการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยครบวงจร โดยกำหนดรูปแบบ แนวทาง ประเมินค่า และสถานการณ์ในการป้องกัน พร้อมจัดเตรียมฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรายังสถานที่รับแจ้งตลอด 24 ชม.ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุกสถานที่ และทุกชิวิต นับตั้งแต่ อาคารสูง, หน่วยราชการ โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, โรงพยาบาล, ธนาคาร, สนามบิน, สถานทูต รวมถึงการคุ้มครองอารักขาบุคคลสำคัญ

 
1 บจก. เกษมพาณิชย์ (เกษมสำราญแมนชั่น 1)
2 บจก. เกษมพาณิชย์ (เกษมสำราญแมนชั่น 2)
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หอพักหญิงเกษมบัณฑิต)
4 นิติบุคคลอาคารชุด เคหะรามอินทรา
5 บจก. เจดส์ พรอพเพอร์ตี้ ( เดอะออคิด )
6 นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 13-2
7 บจก. เซ็นต์ปอล (เดอะบลูมส์ B & C)
8 บจก. เดอะบลูมส์ เรสซิเดนซ์ (เดอะบลูมส์ A)
9 บมจ. บางกอกสหประกันภัย
10 บจก. เพอร์มา
11 นิติบุคคลอาคารชุด เมธาเพลสรัชดา
12 บจก. รชาภัทร
13 บจก. รีเจ้นท์ คอร์ท
14 นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ ดี
15 บจก. แหลมทองสหการ (อาคารวานิช)
16 บจก. วีอาร์ที (51) (อาคารวิริยะถาวร)
17 นิติบุคคลอาคารชุด วิทยุคอมเพล็กซ์
18 นิติบุคคลอาคารชุด วัฒนาสวีท
19 นิติบุคคลอาคารชุด ศรีบำเพ็ญ คอนโดโฮม
20 นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาคาร
21 นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส ( สวนพลู )
22 บจก. สิริฉันท์
 
[1]