เราให้บริการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยครบวงจร โดยกำหนดรูปแบบ แนวทาง ประเมินค่า และสถานการณ์ในการป้องกัน พร้อมจัดเตรียมฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรายังสถานที่รับแจ้งตลอด 24 ชม.ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุกสถานที่ และทุกชิวิต นับตั้งแต่ อาคารสูง, หน่วยราชการ โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, โรงพยาบาล, ธนาคาร, สนามบิน, สถานทูต รวมถึงการคุ้มครองอารักขาบุคคลสำคัญ

 
1 บจก. เคนคูนเอ็กซ์
2 บจก. แคพซูลเจล (ประเทศไทย)
3 บจก. จอลลี่ เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี
4 บจก. ชาลี อินดัสตรีส์ (บ้านโพธิ์)
5 บจก. ชาเล่ต์ ฟูดส์ โปรดักส์
6 บจก.วามา ครีเอชั่น
7 หจก. วายซีซัพพลายส์
8 บจก. เล่าฮั่วเชียง
9 บจก. ฮาร์โต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์)
 
[1]