บริษัท จอห์น – ปอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ (ประจำปี) โดยบริษัทมีทีมงานและผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์มากกว่า 14 ปี ไว้ให้บริการลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟ และการดับเพลิงอย่างถูกวิธี โดยให้บริการในการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

1. หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
2. หลักสูตรการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ (ประจำปี)

 
สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาด
โทร. 0-2735-2904-5  ต่อ  114 ,115